IŞİD'in Türk Emiri ile Röportaj - Türkiye'de bir İlk.

IŞİD'in Türk Emiri ile Röportaj - Türkiye'de bir İlk.


IŞİD'in Türk Emiri ile Röportaj - Türkiye'de bir İlk.

-IŞİD'in ilan ettiği "İslam Devleti" nin geçerli olması için gerekli şartlar oluşmuş muydu ?
--Bu konuda bizim için örnek olan Allah resulünün ve İslamın ilk devleti olan medine islam devletidir. Medine islam devletine baktığımızda o dönemde kurulan Medine İslam Devleti ile Bugün İslam devletinin ilan ettiği devlet arasında çok fark vardır. Bu günkü İslam devleti; Ekonomik, sosyal, güvenlik, askeri ve daha bir çok alanda o gün ilan edilen Medine İslam devletinden daha iyi bir konumdadır. Dolayısıyla devle olma noktasında şartlarını yerine getirmiş her güç sahibi topluluğun bunu ilan etmesi ona farzdır. çünkü islamın bir çok kuralı ancak devlet ile kaim olur. Dolayısıyla devlet olma gücünü elinde bulunduran her müslüman topluluğun bu farzı yerine getirmesi gerekir. Aksi halde bunu terk ettiklerinde vebal  altına girerler. İslam Devleti elinde bulundurduğu toprak, güç ve Allah'ın şeriatini tatbik etme ve daha bir çok alanca Medine İslam devletinden kat kat üstünlüğü vardır. İslami devlet'in şartları; syks picot veya diğer tağutların ilan ettiği kurallar değildir. Bizim ölçümüz islamın kurallarıdır ve örnekliğimiz ise Allah'ın resulüdür. Bu konu hakkında eski İslam devleti emirlerinden Ebu hamza el-muhacirin nebevi devlet adında çok güzel bir risale yazmış,  o günkü Medine İslam devleti ile kendi dönemindeki İslam devletini kıyaslamıştır.

-Bağdadi'nin şimdiye kadar 1 kez videosu çıktı. Halk merak etmiyor mu? Neden çıkmıyor ? Halk merak etmiyor mu halifelerini ?
--Elbette gerek burdaki muvahidler gerek halk gerekse de dünyanın çeşitli yerlerindeki müslümanlar biat ettikleri halifelerini görme isterler bu onların en doğal istekleridir. Hatta düşmanlarımız bile onu görmek istemektedirler yaşıyor mu diye. Ama ne varki 65'in üzerinde ülkeyle çok amansız ve orantısız bir şekilde savaşıyoruz. Özellikle bu ülkeler dünyanın en süper gücü olduklarını iddia etmekte ve en son teknolojik silahları elinde bulundurmaktadırlar. Ne varki böyle savaşın çok çetin geçtiği bir dönemde halifenin sık sık ortaya çıkması güvenlik açısından uygun görülmemektedir. Güvenlik gerekçesinden ötürü halifemiz malesef bundan kaçınmaktadır.

-Suriye ve Irak halkı'nın size bakışı nasıl ? Sizden nefret mi ediyorlar yoksa halk memnun mu ?
--Kontrol ettiğimiz mıntıkaların halkı bizden oldukça memnun diyebiliriz. çünkü Suriye ve Irak halkı özellikle bir çok açıdan bizi tercih ettiği için burada yaşamakta ve halkın büyük bir kısmı diğer mıntıkalardan  buralara hicret edip burada yaşamaktadır. bunun bir kaç nedenini sıralayacak olursak, birinci neden; İslam dinini ve şeriati yaşamak isteyen sünni halk demokrasi veya başka ideolojilerle yönetilen mıntıkalardan kaçıp şeriati tatbik ettiğimiz için bizi tercih etmektedir.  çünkü bölge halkının geneli İslam'ı kabullenmiş ve bu dini pratik olarak yaşamak isteyen bir halktır. İslami yaşantıya önem vermektedir. ikinci neden; İslam devleti burada yaşan halkı zorla askere almamaktadır. Esad, YPG ve diğer mıntıkalarda işgalci güçler halkı zorla askere almaktadırlar. Dolayısıyla savaşmak istemeyen halk, o bölgelerden kaçıp bizim mıntıkalara gelmektedir. Veya burada yaşayan halk bu nedenden ötürü bizden memnun olup burdan diğer mıntıkalara gitmemektedir. üçüncüsü; Suriye ve Irak'ta devam savaştan ötürü halk, ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. İslam devleti kendi topraklarında yaşayan halktan  hiçbir şekilde vergi almamakta, elektrik, su ve telefon hizmetlerini bedava sağlamakta ve sık aralıklarla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaktadır. Dördüncü olarak da uçakların bombalaması hariç halk güvenlik açısından   kendisini güvende hissetmektedirler. özellikle Öso'nun mıntıkalarındaki halk,  hırsızlık, gasb, cinayet vs nedenlerden ötürü bu tür vakıaların neredeyse olmadığı İslam Devleti topraklarına hicret etmektedirler. bu anlamda kendilerini İslam devletinde güven içerisinde hissetmektedirler. Çünkü İslam devleti kontrol altında tuttuğu mıntıkalarda halkın güveni için çok çaba sarfetmektedir. ve sırf bunlar için çok değişik güvenlik birimlerini kurmuştur. Bu ve başka nedenlerden ötürü Suriye ve Irak'ın değişik kentlerinde yaşayan sunni halktan İslam devleti mıntıkalarına hicret eden yüzbinlerce insan vardır. Bizden memnun olmayanlar da vardır elbette onlar ise; İslamı yaşamak istemeyenler, hırsızlık, gasb, cinayet vb gayrı meşru işleri yapmak isteyenler ve casuslardır.

-Sürekli kafa kesme,yakma,boğma,el kesme gibi konular ile gündeme gelmek sizi rahatsız etmiyor mu? Bu uygulamaların islam'da yeri nedir ?
--İslam Devleti'nin videolarında aslında sadece öldürme, boğma ve yakma gibi konular işlenmemektdri. Bizler gerek sosyal hayatı gerek İslam dininin davetini gerekse de tatbik ettiğimiz Allah'ın hadlerini insanlara göstermek istemekteyiz. Genel olarak insanların bizim hakkımızda öldürme, kesme, yakma ve benzeri konularda konuşması bizi rahatsız etmemektedir. çünkü biz bunları hevamızı tatmin etmek, içimizdeki öfkeyi dindirmek veya başkanımıza itaat etmek için yapmıyoruz. herhangi bir ideolijiye tabi olduğumuz için de bunu yapmıyoruz. Bilakis bu yaptıklarımız müntesibi olduğumuz dinimizin bir parçasıdır. biz bunlarla gurur duyuyuruz. Kabul ettiğimiz dinin uygulamalarıdır. Bunları Allaz azze ve celle bize emretmektedir. Tüm bunları, Allah'ın Resulü ve sahabesi de yapmıştır. Kınayan öncelikle sahip olduğu İslam dinini ve daha sonra tabi olduğu peygamberini ve sahabesini kınasın. özellikle kendisini İslama nisbet edenlerin bizi bu konuda eleştirmesi İslam dinini bilmediğinden kaynaklanmaktadır. Kuranı kerimi, hadisleri, resulullahın hayatını veya sahabelerin hayatını bilen birileri bunların hepsinin İslamın kuralları olduğunu görecektir. netice olarak bu yaptıklarımızı dinimizin bir gereği olarak yaptığımız için bu konudaki eleştirilere önem vermemekteyiz. kendisini islama nisbet edenlere tavsiyemiz, İslamı araştırıp öğrenmeleridir. Asli kafirlerin eleştirisi de bizi bağlamaz amacımız onları İslamın kılıcıyla İslamın haklimiyeti altına almaktır. Onlar öncelikle allahı inkar ettikleri veya ona şirk koştukları için bunun cezasını dünyada bu şekilde çekecekler. ayrıca bizim yaptıklarımız onların bize yaptıkları yanında yok hükmündedir. İslam devletine her gün onlarca bomba yağmakta ve bu bombalarla insanlar ölmektedir. bizi kınayan kafirler öncelikle kendilerini kınasın. bize attıkları bombalarda gül yok. o bombalar yakıyor, parçalışıyor, kesiyor ve boğuyor. insanlara vicdan ve insan hakları dersi veren Avrupa, Amerika, Rusya ve diğer tağuti ülkeler bunu şuana kadar milyonlarca kez yaptılar ve hala yapmaya devam etmektedirler. masum insanları yakıyor, kesiyor, parçalıyor ve boğuyorlar.

-Avrupa,Amerika ve Ortadoğu'dan gelen birçok savaşçınız var. Bu insanlar neden sizi tercih ediyor ?
--Öcelikle uzun bir düreden sonra İslami kurallarla yönetilen bir devletin tekrar meydana gelmesi, hilafetin ilan edilmesi gibi etkiler gerek Avrupa ve Amerika gerekse de dünyanın tüm ülkelerindeki müslümanların buraya hicret etmesine neden oldu. İslami hilafetin uzun süre ortadan kalkması, Hilafeti ve müslümanların bir devlet olmasını isteyen müslümanlar, kafirlerin zulmü altında inleyen müslümanlar, inandıkları dinlerini yaşamak isteyen muvahhidler, Özellikle Avrupa ve Amerikada ahlaksız ve dinsiz yaşama zorlananlar buraya ilk hicret edenler oldular. İslam Devleti'nin en cezbedici tarafı ülkeside şeriatle hükmetmesi ve zalimlere karşı durması ve onlara en acı azabı tattırmasıdır. uzun zamandır hem İslami hükümlerden uzak olanlar ve zalimlere karşı duramayanlar bu topraklarda hayat buldular.

-Peki onları ikna etmek için ne gibi propaganda çalışmaları yapıyorsunuz ?
--onların çoğu zaten bizim sahip olduğumuz akideyi önceden benimsemiz olanlardır. bunlara ya davetçilerin davetiyle ya da okudukları kitaplarla bu akideyi benimsemişlerdir. bizler internet ve diğer çeşitli iletişim araçları ile sadece kendimizi tanıtmamız yeterli olmaktadır. Kullandığımız başlıca propaganda araçlarımız dört dilde yayın yaptığımız dergiler, videolar, ses kayıtları, yazılar ve kitaplardır. bunları yaymak için özellikle sosyal medyayı aktif kullanmaktayız.

-Fransa ve Belçika saldırıları ile devam eden bir Avrupa saldırısı süreciniz var. Avrupa'ya yönelik sadece bu tarz eylemlermi olacak hep ?
--Amacımız Avrupa'da sadece bu tür eylemleri yapmak değildir. asıl amacımız Avrupa, Amerika ve tüm tağuti rejimleri yıkmaktır. Bunlar sadece bir başlangıçtır daha büyükleri ve daha acı vereni elbette Allahın izniyle gelecektir. Onlar İslam Devleti topraklarını bombaladıkça müslümanlara zulmedip hapislere tıkadıkça, zulüm ve tuğyanlıklarına devam ettikçe bizim de onlara olan saldırılarımız gelecektir. şuanki eylemler sadece mü'minlerin kalplerine bir su serpmek babındandır. asıl büyük saldırılar ilerde Allah'ın izniyle gelecektir. İslam devleti sırf yurt dışında eylem yapmak birimler oluşturmuş bunların tek amacı vardır o da tağutların ülkelerinde kafirlere acıyı tattırmaktır.

-PKK/PYD ile aranızda bulunan bir anlaşma var mı ? Onlarla da savaşıyor musunuz ?
--Bizim PKK/PYD ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. Bilakis en kanlı cephelerimizden birisi de bunlarla olan cephelerimizdir. PKK/YPG şuan amerikanın kara orduluğunu yapmaktadır. İslam devleti hiçbir kafir ülke veya örgüt ile anlaşma halinde değildir. Eğer anlaşma gibi bir durum olmuş olsa bile en son anlaşma sağlayabileceğimiz PKK/YPG dir.

-Kobani ve Telabyad gibi daha önce kontrolünüzde olan bölgeleri PYD/PKK'ya bilerek bıraktığınız söyleniyor.Bu doğru mu ?
--Asla doğru değildir. İslam Devleti aylarca Kobanide PKK ile çatıştı. PKK'yı bölgeden tam temizleyecekken ABD, koalisyon ülkeleri ve Türkiye imdatlarına yetişti.  İslam devleti ABD, Koalisyon ülkeleri ve özellikle de Türkiye'nin onlara destek vermesinden sonra da aylarca Kobanide onlarla çatıştı. Kobaninin dışındaki mıntıkalarda da İslam Devleti elinden geldiği kadar direnmiş ve onlara en acı azabı onlara tattırmıştır.  gerek sızma operasyonlarıyla gerek istişhad saldırılarıyla hemen hemen hergün PKK'dan birilerini öldürmekteyiz. Bizler PKK ile her savaştığımızda veya saldırıya geçtiğimizde Türkiye'den kalkan uçaklar onların desteğine gelmektedir. PKK'dan şuana kadar ciddi bir cephe savaşı görmedik. Savaş taktikleri ABD, Koalisyon ülkeleri, Rusya'nın uçakları bizi bombalaıyor bizde çok kayıp vermemek için geri çekiliyoruz ve arkadan PKK gelip mıntıkaya yerleşiyor. Biz şuana kadar hiçbir düşmanımıza bir karış toprağı bile vermedik vermeyiz de. ancak şu varki bizler savaş halindeyiz kazandığımız zamanlar olduğu gibi kaybetiğimiz zamanlarda olmuştur. ve bu savaşın olmazsa olmaz ilkesidir. PKK karşısında bazı mıntıkalarımızı katbetmemizin en temel nedeni PKK'yı başta Amerika ve Rusya olmak üzere onlarca ülkenin hem havadan hemde karadan desteklemesidir. aslında biz sadece PKK ile değil tüm bu ülkelerle savaşıyoruz. PKK bunların içinde sadece bir piyon.

-Peki Esed ve PKK/PYD dışında diğer muhaliflere neden saldırıyorsunuz ?
--Bizim asıl amacımız Suriye, Irak ve diğer ülkelerde Şeriatle yönetilen bir devlet kurmaktır ve biz zaten bunun için savaşıyoruz. Muhalif dediğiniz grupların hepsi şeriatle yönetilen bir ülke istemiyorlar. dolayısıyla onların Esad veya Irak hükümetinden bir farkı yoktur. ikisi de kafirdir ve ikisiyle de savaşılması gerekir. içlerinde şeriati istiyoruz diyen bazı örgütler olsa bile onlarda söylediklerinde samimi değiller bilakis üye kazanmak için bu tür yalanları söylüyorlar. çünkü muhaliflerin hepside elleride bulundurdukları mıntıkalarda şeriati tatbik etmemektedirler. Ayrıca bizim onlarla savaşımızın başlangıcı ve önemli nedenlerinden birisi de onların Amerika, Türkiye, Katar ve Suudi arabistan gibi ülkerle bağlantılı olması ve onlar adına savaşmalarıdır. Biz aslında sahada muhaliflerle savaşıyor gibi gözüksekte asıl itibariyle bu ülkelerle savaşmaktayız. çünkü bunlar, muhalifleri gerek havadan gerekse de mühimmat ve diğer ihtiyaçları konusunda donatmaktadırlar. Ayrıca savaşı ilk olarak onlar başlattılar ve 2014 yılında ilk sahve olayları dediğimiz tarihte bizlere arkadan saldırarak savaşı başlattılar ve bir çok kardeşimizi şehid ettiler. İslam devleti ilk olarak o tarihten sonra muhaliflerle savaşmaya başladı.

-İsrail çok yakınınızda olmasına rağmen neden saldırmıyorsunuz ?
--Bizim Suriye'de İsrail'e herhangi bir sınırımız ve yakınlığımız bulunmamaktadır. ve onlara atabileceğimiz uzun menzilli füzelerimiz de bulunmamaktadır. Mısır/Sina'daki kardeşlerimize biraz yakın oldukları için oradan ara ara füze atışı yapılmaktadır. Lakin şuanda onlara saldıracak mesafe olarak yakınlığımız yoktur. Allah nasip eder ve onlara yol açılırsa ilk hedeflerimiz arasında İsraile saldırmak vardır. bunu hem halife hem de Ebu muhammed el-Adnani defalarca kez konuşmalarında dile getirdiler.

-Son zamanlarda kaybettiğiniz bölgeler nerelerdir ?
--Köyleri ve küçük yerleşim yerlerini saymazsak Suriye'de Telabyad, Şeddadi, Karyeteyn ve Tedmur'u kaybettik. Irak'ta yine köy ve küçük yerleşim birimleri saymazsak Ramadi, Hit, Sincar ve Beyci'yi kaybettik.

-Diğer muhalif gruplara bakış açınız nedir ? Size daha yakın gözüken Nusret Cephesi komutanlarını neden infaz ettiniz ?
--Muhalif grupların geneli ya direk demokrasi gibi küfür olan bir sistem için savaşmakta veya tağuti rejimlerden beslenip onların çıkarı için savaşmaktadırlar. zahirde şeriat istiyorum diyen örgütlerin bu sözleri propagandadan öteye gitmemektedir. bu sözleri sarfeden örgütlerin hiçbiri ellerindeki mınkalarda şeriati tatbik etmemektedirler.   Ellerindeki mıntıkalarda şeriati tatbik etmemeleri, Şeriatle yönetilen toprakları İslam devletinden alıp beşeri yasalarla yönetmeleri, kafirleri dost edinmeleri, kafirlerle birleşip müslümanları öldürmeleri ve Amerikayı dost edinenleri dost edinmeleri gibi insanı dinden çıkaran bir çok unsura bulaşıp küfre girmişlerdir. Dolayısıyla Suriye'de maruf olarak bilinen bu küfürleri yüklenen grupların hepsini tekfir ediyoruz. Bunun başında da Nusret cephesi gelmektedir. Nusret cephesi, Muhaliflerin bize ihanet ettiği dönemde bize arkadan saldıran gruplardan birisidir. zahirde pasif kaldığını göstermeye çalışsa da arka planda bize komplo kuranların başlarında Nusret ve Ahrar gelmektedir. Ayrıca bize ihanet edip bizi arkadan vurmalarını da bunun yanına koyacak olursak onlarla savaşmamamız için hiç bir neden kalmaz. Bütün bunlara rağmen bize savaşı başlatanlar onlar oldu. onlarla savaşma nedenlerimizden birisi de Cevlaninin Ebubekir bağdadiye biatini bozup İslam devleti saflarındaki mücahidlerin safını bölmesi ve fesat çıkarmasıdır.

-Muhaliflerin kontrolünde olan Marea ve Azez'e yönelik neden saldırı başlattınız ?
--Bizler Kuzey halepte zaten onlarla savaş halindeydik. son süreçte ordaki saldırıları biraz hafifletince birden rai'ye kadar ilerlediler. İslam devleti onların bölgedeki gücünü zayıflatmak ve bir daha bu tür eylemlerde bulunamamaları sağlamak için bu saldırıyı yaptı. ayrıca zaten onlarla savaş halindeyiz mare veya azezi alma girişimlerimiz ilk değildir.

-Esed ve PYD/PKK'ya petrol satıp aranızda ticaret yaptığınız söyleniyor.Bu doğru mu ?
--İslam Devleti direk olarak ne PKK ne Esad ne de başka tağuti düzenlerin hiçbirisine petrol satmamaktadır. Bizler burdaki petrolü tüccarlara satmaktayız. ancak bizden alan tüccarlar kime satıyor, onlar üzerinde petrol nereye ulaşıyor bunu bilmemekteyiz ve bunun kontrolünü yapmamız mümkün değildir.

-Muhaliflerin,Esed'in ve PYD/PKK'nın kontrolünde olan bölgelerden halk veya tüccarlar IŞİD'in olduğu bölgeye gidip gelebiliyorlar mı ?
--Evet, gerek bizim kontrolümüzdeki mıntıkalardaki halk gerekse diğer işgal edilmiş mıntıkalardaki ehli sünnetten olan halk dilediği gibi geçiş yapabiliyorlar.

-Türkiye halkı hakkında IŞİD'in görüşü nedir?
--İslam Devleti türkiye halkını genel olarak ehli sünnet olarak görüyor. fakat başlarına tağutların musallat olmasından ve belamların onları saptırmasından ötürü bir çok açıdan şirke ve küfre bulaşmışlardır. türkiye halkı genel olarak dinden çıkmış bir halk olmasına rağmen iyi bir davetle kazanılabilir bir yapıda olduklarını düşünüyoruz.

-Türkiye'nin PYD ile birlikte hareket ederek size saldırdığı iddialarına ne diyorsunuz ?
--Bu konuda herhangi bir şüphe kalmayacak derecede işin açığa çıktığını düşünüyoruz. Çünkü YPG'ye desteği davutoğlu, erdoğan ve daha bir çok hükümet adamı özellikle kobani olaylarında açıkça söylediler ve itiraf etiiler. Ayrıca Salih Müslim de defalarca kez erdoğanla görüştüğü dile getirdi. Peşmergeler herkesin gözü önünde davullu zurnalı kobaniye geçirildi. İslam Devleti, YPG ye ne zaman saldırsa ilk olarak Türkiye'den kalkan uçaklar onlara destek için bizi vurmaktadır. Karadan da onlarca tır silah ve gıda yardımı yapıldığına bizler şahidiz. Türkiye bilerek veya bilmeyerek direk veya dolaylı olarak bu örgütü desteklemektedir ve bu çok alenen bilinen bir şeydir. bu konuda gizli bir şeyin kaldığına veya bu konuda tereddüt edildiğini düşünmüyoruz.

-Geçtiğimiz günlerde "Yalnız Kurt" ismi verilen bir fedai eylemi başlattınız. Türkiye veya diğer müslüman ülkelerde de bunu yapacak mısınız ?
--Şeyh Ebu Muhammed el-adnani son konuşmasında İslam devleti sempatizanları ve tüm muvahhidleri küfür ülkelerinde eylem yapmaya davet etmişti. İslam devleti, özellikle İslam devleti ile savaşan ülkelerde yanlız kurt veya veya kendi kontrolünde eylemler planlamakta ve imkanlar nisbetince hayata geçirmektedir. Türkiye de şüphesiz İslam Devleti ile gerek günlük yaptığı top atışlarıyla, gerek Havaüslerini koalisyon ülkelerine kullandırmakla, gerek YPG'yi desteklemekle ve gerekse başka türlü şekillerse İslam devleti ile savaş içindedir. İslam devleti, kendisiyle savaşan bu tür ülkelerde eylem hazırlığındadır ve elinden geldiğince bu eylemlerine devam edecek ve artırmaya çalışacaktır.

-Fransa ve Belçika saldırıları ile devam eden bir Avrupa saldırısı süreciniz var. Avrupa'ya yönelik sadece bu tarz eylemlermi olacak hep ?
--Elbette Avrupa, amerika ve bizimle savaşan her ülkede bu tarz eylemlerimize devam edeceğiz. savaşı onların ülkesine götürene ve onları İslamın kılıcına boyun eğdirene kadar onlarla savaşımız devam edecektir. İslam Devletine bombalar atıp kaçamayacaklar. burada kan akıttıkları gibi ülkelerinde de kan akacaktır.

-Türkiye'nin PYD ile birlikte hareket ederek size saldırdığı iddialarına ne diyorsunuz ?
--Türkiye'nin YPG'ye destek verdiğini az önce izah ettik. Türkiye aktif olarak YPG saflarında bizimle savaşmıyor. Sadece YPG'ye direk veya dolaylı olarak destek veriyor. Bunun en temel nedeni ise ABD'ye olan uşaklığından yapmaktadır. Terör örgütü dediği, PKK dediği ve yıllarca savaştığı bir örgüte ABD'ye olan uşaklığından ötürü desteklemektedir. Türkiye direk YPG'ye destek vermese de YPG'ye her saldırdığımzda Türkiye'den kalkan uçaklar bunlara destek olmak için gelmekte ve bizi bombalamaktadır.

-ABD ve diğer batılı ülkelerin İncirlik üssünü kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz ?
--Abd ve Koalisyon ülkelerinin binlerce km öteden gelip Türkiye üzerinden müslümanları bombalayıp öldürmesi elbetteki üzücü bir olaydır. Onlar sadece bizi değil çocuk, kadın yaşlı ve bir çok masumu da bomblayarak öldürmektedirler. Türkiye haçlıları korumak adına kendi ülkesini tehlikeye atmaktadır. Çünkü Türkiye bu yaptıklarıyla İslam Devletine olan düşmanlığını açıkça ilan etmiştir. Ve İslam Devletinin saldırılarına hedef haline gelmiştir. İslam devletinin hiçbir şekilde kendisine savaş ilan etmediği bir ülke sırf haçlıları razı etmek için kendi ülkesini savaşa sürüklemekte ve vatandaşlarını tehlikeye atmaktadır. Türkiye hükümeti İslam devletine direk veya dolaylı olarak savaşmaktadır. çünkü kendisini direk olarak bize obüs atışlarıyla saldırıda bulunmakta ve incirlik havaüssünü koalisyon ülkelerine açmaktadır. Türkiyenin İslam devletine olan bu düşmanlığı devam ettikçe elbette İslam devleti bunlara karşılık verecek ve bunları unutmayacaktır.

-Neden özellikle Kilis'e yönelik füze atışları yapıyorsunuz ?
--Türkiye Kilisten hergün bize top atışları yapmaktaydı ve halen yapmaktadır. İslam devleti bunları caydırmak adına bir kaç füze atışı gerçekleştirdi. özellikle kilis olmasının birinci nedeni atışların kilisten gelmesi ikincisi ise bize yakın olmasıdır.

-Türkiye bir kara operasyonu yaparsa buna karşı ne yaparsınız ?
--Şuan bizler aktif olarak Türkiye destekli bir çok örgütle zaten savaşmaktayız. bunların içinde Türkiyenin dolaylı olarak yolladığı kişilerde vardır. işin hakikatinde Tükiye zaten öso'nun bir çok örgütünü destekleyerek zaten bizimle bir kara savaşı içerisindedir. Kendi ordusuyla bir kara operasyonu yapması bizi şaşırtmayacaktır. ve İslam devleti buna karşı hazırlıkları da bulunmkatadır. Tükiye'nin kendi askerleri ile karadan bize saldırması halinde artık İslam devleti Türkiye'ye direk savaşmaya başlayacaktır. ve bu Türkiye'ye ve özellikle halkına ciddi sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Belki çok kısa bir süre içerisinde bir kaç ilini fethedebilir veya savaşın şiddetini oralara taşıyabiliriz. Böylesi bir durumda Türkiye dört-beş sene önce başlayan suriye savaşının ilk günlerini yaşayabilir ve geri dönüşü olmayan bir bataklığa girebilir.

-Peki siz Türkiye'ye yönelik büyük çapta bir askeri operasyon düşünüyor musunuz ?
--İslam Devleti bu konuda rivayet edilen bazı hadisleri baz alarak şuanlık Türkiye'ye saldırma gibi bir kararı yoktur. ancak yine o hadislere binaen Türkiye'den gelecek bir saldırının karşılığını verecektir. Yani şuanlık Türkiye bize saldırmazsa bizler onlara saldırmayı düşünmüyoruz.

-Türkiye veya bölge ülkelerine kıyasla askeri gücünüz nedir ?
--Allah'a hamd olsun İslam devleti gerek savaşçı gerekse de mühimmat noktasında bir ülkede olması gereken hemen hemen  tüm savaş araçlarına sahiptir. Şuanda Suriye ve Irak'ta onlarca ülke ile savaşmaktayız. Dünyanın süper gücü olduğunu iddia eden ABD, Rusya, Avrupa ve bir daha bir çok ülke bizimle ham havadan hem de karadan savaşmaktadır. Biz gücümüzü savaşçılarımızın çokluğundan veya silahlarımızın varlığından almıyoruz. bize zaferi veren Allah azze ve celledir. Bizler şuna inanıyoruz ki; Türkiye, Irak, Suriye, İran, suudi arabistan ve bölgedeki bir çok ülkeyle tek başımıza savaştığımız takdirde çok kısa bir süre içerisinde bu ülkelerin tümünü elegeçirebileceğimize inanıyoruz. nitekim 2 senedir  65'ten fazla ülkeyle savaşıyoruz ve buna rağmen çok basit kayıplar hariç bir gerileme yaşamadık. Allah'ın fazlı keremiyle bölgedeki ülkelerde tek başımıza savaştığımız takdirde bize mukavemet edecek bir ülkeyi tanımıyoruz. Bizler askeri olarak aşırı derece de motive olmuş bir orduya sahibiz. askerlerimizin büyük bir kısmı ölmek için istişhad sırasına yazılıyorlar. her ay yüzden fazla istişhad yapan askerlerimiz vardır. dünya da böyle bir ordu hiçbir yerde yoktur ve böle bir orduyla hiçbir ordu mukavemet edemez. ayrıca silah ve mühimmat olarak da savatığımız orduların ellerinde bulunan tüm silahlar bizde de vardır. zaten bunların çoğunu onlardan ganimet almaktayız. yani üstün olduğumuz durumlar çok. tabi yine hatırlatmakta fayda vardır. Bizler asla savaştaki başarımızı gücümüze bağlamıyoruz. kesin bir şekilde bunun Allah'ın yardımı olduğuna inanıyoruz.

-Daha önce sınırda görev yapan Rütbeli ve askerlere karşı hem silahlı hem de rehin alma eylemi yaptınız ? Peki neden ?
--Sınırdaki askerler ara ara bizim askerlerimize saldırmaktadırlar. veya bizim bölgede yaşan halk Türkiye tarafına geçmek istemektedir veya oralardan bizim tarafa geçmek isteyenler oluyor. Türk askerleri bunlara oldukça kötü davranıyor ve şuana kadar onlarcasını da öldürdü. bir askeri öldürdüğümüz ve bir askeri de yaraladığımız olay şöyle gerçekleşti; o iki asker bizim kontrol altında tuttuğumuz topraklarımıza girdiler yani İslam devleti topraklarına mal getirmek ve ticaret yapmak isteyen birilerinin peşine vermişler ve hızlarını alamayıp ta bizim topraklarımıza kadar girmişler. sınırda nöbet tutan askerlerimiz bunlara dur, teslim ol çağrısına  karşılık ateşle karşılık verdiler. Bizim askerlerimizde onlara ateş açtılar nihayet bir asker öldü ve diğeri de yaralandı. yaralı olanı alıp tedavi ettik ve onu esir aldık. bu asker hala da elimizde esir bulunmaktadır.

-Elinizde esir bulunan askerin durumu nedir ? Onu teslim etmeyi veya takas etmeyi mi düşünüyorsunuz ?
--Elimizdeki askerin sağlık durumu gayet iyi. onu takas yapmak için bir kaç girişimiz oldu fakat Türkiye devletinden gerekli cevabı alamadık. Anladığımız kadarıyla Türkiye devleti kendi askerine veya buna değer vermemektedir. onu takas yapmadan teslim etmeyiz. Türkiye devleti takasa yanaşmazsa turuncu tolumlu bir videosunu çekip Türkiyeye hediye göndeririz.

-IŞİD'in uzun vadede hedefi ve planları nedir ? Amacınız nedir ?
--İslam Devleti'nin hedefi İslami kurallarla yönetilen bir devlet inşa etmektir. bunun sınırıda yoktur. yani dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna kadar elimizden geldiği kadar kafirlerle savaşıp İslami kurallarla yönetilen bir devleti inşa etmektir. özellikle tüm dünyayı köleleştiren küfür ve fesadı yayan Amerika, Avrupa ve Rusya'yı İslam devleti topraklarına katmak en büyük hedeflerimiz arasındadır. özellikle kendisini islama nisbet eden ülkelerdeki halkı şirk ve küfürden kurtarıp gerçek islama onları döndürmek hedeflerimiz arasındadır. yeryüzünde şirk ve küfür kalmayıp tüm dünya İslamın otoritesi altına girene kadar kafirlerle olan savaşımız bitmeyecektir.

Haber Seyret / Selami Haktan

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Esed rejimi Doğu Guta'da 48 saatte 167 sivil öldürdü
Türkiye
Yüz nakli yapılan Recep Sert tutuklandı
Dünya
Bütçesi fazla veren Singapur'dan vatandaşlarına prim

Hava Durumu

Detaylı Hava Raporu